"Poznański rower - bezpieczny rower”

10.04.2018

Już jutro w ramach programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower” odbędzie się bezpłatne znakowanie jednośladów.


Zapraszamy w godz. 10:00 – 13:00. Akcja odbędzie się przed Komisariatem Policji w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października 29.


Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 61 84 148 60.


Kolejna szansa na oznakowanie rowerów będzie już 18 kwietnia w godz. 15:00 – 18:00.


Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?


• policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,


• na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,


• po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,


• uczestnictwo w programie jest bezpłatne.


Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:


• do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,


• dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.


Jakie wymagania muszą spełniać rowery?


• jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,


• co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,


• co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,


• dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.


Co zrobić w przypadku sprzedaży oznakowanego roweru?


W przypadku gdy nowy właściciel roweru wyraża chęć pozostania w programie, sprzedający informuje o fakcie sprzedaży roweru najbliższą jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z podaniem nr kontaktowego do nowego właściciela roweru (możliwe jest również przekazanie kopii umowy kupna - sprzedaży roweru). Wtedy rower zostanie przerejestrowany na nowego właściciela.


W sytuacji gdy nowy właściciel nie wyraża zgody na pozostanie w programie, dotychczasowy właściciel roweru jest zobowiązany pisemnie poinformować najbliższa jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu o tym fakcie jednocześnie przekazując kartę potwierdzająca udział w programie prewencyjnym.


źródło: WWW.poznan.policja.gov.pl